LYRICS: 'Weeshe' by Ray G

Ray G city boy pon dis beat
Weeshe weee ebyotenda

Verse 1
Ngabwa mbyerinda kutirira heihi
Byonka ebyori kwenda byonka nibyo ndikora
Kushemeza ogwo mutima kasita ogwe wena ari kweta maama ndyaba ndiho nyetwe taata
Ngabwa mbyerinda ehh kutirira heihi
Byonka ebyori kwenda byonka nibyo ndikora
Kushemeza ogwo mutima kasita ogwe wena ari kweta maama ndyaba ndiho nyetwe taata
Reeru kandi ntakabweine iwe nkazenga naronda beitu omurungi neiwe
Maawe okankunda ebishi okanyamba kutahindura face oba ow'omushana iwe obutooshaaa
Reeru kandi ntakabweine iwe nkazenga naronda beitu nkezorera obusingye
Tariyo kando ogwo aryarugahi akakusinga face nemichwe niwe ogabwa okira obutoshaaa

Chorus
Weeshe toora ebyangye byoona ehhh
Beitu nooha arikusinga tariyo omumeisho gangye
Weeshe toora ebyangye byoona ehhh
Beitu nooha arikusinga tariyo omumeisho gangye

Verse 2
Oburungi bwoyine tibwine ndijo
Nshemezebwa ago maisho okukyera
Aharinye buri kasheshe nshemezebwa okureeba enkyuukye zeitu ziri aho nizetara ah
Noha owakukora otakozire mukabaganisa okwingana eh
Gira busaasi bwomwana munyetere nowundi
Naba ningana ihuri babitebya obuhuruzi bwingi beitu akura ekikopo akinywa Na Yesu akashaba kihingure eh banyina itwe ohh

Chorus
Weeshe toora ebyangye byoona ehhh
Beitu nooha arikusinga tariyo omumeisho gangye
Weeshe toora ebyangye byoona ehhh
Beitu nooha arikusinga tariyo omumeisho gangye

Verse 3
Onkorera byingi iwe nkwebaze nta aho
Nangwa ongaruramu amaani ngyezaho kwimuka
Onkorera byingi hati ninyetwa taata ohhhh
Buzima nibyingi weeshe we

Chorus
Weeshe toora ebyangye byoona ehhh
Beitu nooha arikusinga tariyo omumeisho gangye
Weeshe toora ebyangye byoona ehhh
Beitu nooha arikusinga tariyo omumeisho gangye

"END"

Written by Ray G
Compiled by Awesome Entertainment Mgt
©Copyright reserved

Share Your Thoughts On These Lyrics