LYRICS: 'Kura' by Driller

Intro
Ah Driller Driller tingdis tingdis tingdis
Yo it is ah BIGSOUND record ah Dani pro pin de beat deya
CHORUS
Kura kura amama kuraaa Aaaa
Kura kura anyadwe kuraaaa Aaaaa
Ineno alak ikin piny ineno alaki alak ayenyo kwoooo
Pe anino iwo pe anino iwor atute ayenyo kwoooo oh. X2
VERSE 1
Baibe ,yo my only princess (eh eh eh eh)
If you give me sweetness
I will give you love no nonsense baibe
If you give me sweetness
I will give you love no nonsense baibe
Lapal cwinyaa Ahhhh
Yinn aye lek ma an aleko jwii,
Amami weee! Amami kura,
Pwod atye iyooo acok ka Oooo
Ce gwok ikare logo aok atura kuraaaaaa.
CHORUS
Kura kura amama kuraaa Aaaa
Kura kura anyadwe kuraaaa Aaaaa
Ineno alak ikin piny ineno alaki alak ayenyo kwoooo
Pe anino iwo pe anino iwor atute ayenyo kwoooo oh. X2
VERSE 2
Angeyo ni atye iboo piny
Latoona atye kwedi icwiny
Pe ibed ki gung cwiny latoona atye kwedi icwiny
Inino nyom wabi wero,wabimyelo
Aumama (Yei) Aumama
Aumama Aumama Aumama Aumama (Amami Wee!)
Aumama Aumama Auma Aumama
Aumama Aumama Aumama Aumama
Aumama Aumama Aumama Aumama
CHORUS
Kura kura amama kuraaa Aaaa
Kura kura anyadwe kuraaaa Aaaaa
Ineno alak ikin piny ineno alaki alak ayenyo kwoooo
Pe anino iwo pe anino iwor atute ayenyo kwooo oh.X2

Share Your Thoughts On These Lyrics