LYRICS: 'Hellen' by Dr Billy Lo

Heee, Hellen
Dr Billy Lo......
Heee Hellen
Vian in d beat....
Heee Hellen ih iii. I,
Dr Billy Lo......
Heee Hellen
Elite watch me....

Hellen i love you,
Truly i need you,
Hellen i love you,
With all my heart….

Hellen i love you,
Truly i need you,
Hellen i love you…….

Tinkubiha niiwe wunkurota
Kumba nkwine tindikwenda ndijjo
Naba nkwine nomara byoona
Nyamurungyi
Intumire marayika ngu ekukume
Omudakiika ibiri nareeba yijja
Ingu malayika tekukuma ndijjo
Your my angel
Namazima abarungyi nibingyi
Nabandi bingyi munonga nibazarwa
Konka nyowe nkaronda namara
Nomara ninkukunda obonaire
Nebinkwenda byoona obyine
Size yangye mbwenu obonaire
Your the best
Ninshaba ngu ompe omutima gwawe
Ingume niwe mpaka amagara gangye
Amazima niwe rubajju rwangye
Your my rib
Hellen for sure you’re in my dreams
Come join me we be like a team
Nuh refuse ice cream is all yours
Yoona neyawe.....

Hellen i love you
Truly i need you
Hellen i love you
With all my heart….

Hellen i love you,
Truly i need you,
Hellen i love you…..

Kokuburaho weena ngwibwa kubi
Ebigambo ngamba ndikubisintsina
Okijja ngamba nka kanyonzaaa
Hellen iwe
Konka rukundo nayo nebiha
Waba otariho weena nindwara
Okijja oshisha ngu tinkarwaraga
Ori omushaho wangye
Abojjo abamwe nibabawana
Nikyenda hagire owakugambaho
Mwirutse mpaka tubire abazeeyi
Mpaka tubire abagurutsi
Rukundo yawe ningirwanira
Kusinga arikurwanira itaka
Ahabwokuba iwe ninkukunda aaaaa
I love you
Kugira ngumbe ndi omunsi ntakwine
Omuri Yesu nobwe mba ntariho
Ahakuba niwe magara gangye
Your my life
Hellen for sure you are in my dreams
Come join me we be like a team
Nuh refuses ice cream is all yours
Yoona neyawe......
Neyawe
Neyawe iwe
Neyawe
Iyeyiiiiii....
Neyawe
Neyawe iwe
Neyawe
Iyeyiiiiii.....

Hellen i love you
Truly i need you
Hellen i love you
With all my life…

Hellen i love you
Truly i need you
Hellen i love you…

Hellen i love you
Nakuha ekigambo kyangye
Okikwate
Okyesigye
Ninkimanyisa
Tindikuriza
Tindikwanga
Ndyakukunda
Mpaka obutwire
Obonaire
Ori ekimyura kyangye
Omushana gwangye

Youre the best of the best in the rest of the best,

You’re my Icha, am your Veer

Share Your Thoughts On These Lyrics